Właściciel łowiska: Sylwester Jabłoński

Wędkarz: osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania

Osoba towarzysząca: osoba która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu

Postanowienia ogólne

 1. Do  korzystania z łowiska konieczne jest uiszczenie opłaty.
 2. Na łowisku obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Wędkowanie dozwolone jest na wyznaczonym stawie.
 4. Łowisko czynne jest w dni powszednie, soboty, niedzielę i święta w godzinach od 6-21.
 5. W celu zapewnienia miejsca do wędkowania zaleca się rezerwacje.
 6. Wszystkie opłaty za wędkowanie i zakup ryb są umieszczone w cenniku.

Sprawy porządkowe

 1. Na łowisku wyznaczono 40 stanowisk normalnych i 6 VIP-owskie (na wyspie)
 • Parkowanie dozwolone jest jedynie na parkingu.
 • Łowiskiem zarządza właściciel łowiska lub osoba odpowiedzialna u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i wyjście.
 • Dzieci mogą przebywać na łowisku tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, rzeczy czy mienie wędkujących i osób towarzyszących.
 • Okazy ryb o wadze powyżej 3 kg nie podlegają sprzedaży i muszą być koniecznie wypuszczone (nie dotyczy tołpygi).

Uprawnienia oraz inne ustalenia

 1. Właściciel łowiska oraz wyznaczony pracownik mają prawo do:

a) żądania okazania dokumentów tożsamości od osob przebywających na terenie łowiska

b) w przypadku podejrzenia kradzieży do kontroli bagażu lub pojazdu

c) wypraszania z łowiska w przypadku dewastacji, śmiecenia, głośnego zachowania, spożywania alkoholu w nadmiernej ilości

d) utrudnienia innym wędkowania

 • Wszystkie kradzieże i próby kradzieży zostaną zgłoszone na policję. Wyznaczono też karę dyscyplinarną w kwocie sumy opłat do 700%. Osoby dokonujące kradzieży zostaną wpisane do tzw. czarnej księgi.
 • Osoby naruszające regulamin będą wypraszane z łowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 • Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku.

Przybycie i opuszczenie łowiska

 1. Po przybyciu na łowisko należy zgłosić zamiar wędkowania.
 2. Opłata za wędkowanie jest uiszczona po wejściu na łowisko.
 3. Po zakończeniu wędkowania wszystkie ryby które chcemy zabrać należy zgłosić.
 4. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia, np. martwe ryby, oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie do właściciela.
 5. Zabrania się zaśmiecania linii brzegowej, zbiornika, wody, głośnego zachowania, kąpieli, picia alkoholu w dużych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta ( kara 50 zł), utrudnienia łowienia innych wędkarzy, wrzucanie niedopałków papierosów do wody i na groblę, niszczenia otaczającej przyrody.

Wędkowanie

 1. Dozwolone jest wędkowanie na 2 wędki jednocześnie. 3 wędka wymaga dopłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Wszyscy wędkarze zobowiązani są do posiadania:
 • dużego podbieraka min. 90×90
 • siatki wędkarskiej nie krótszej niż 1,10 m
 • maty karpiowej
 • płyn do dezynfekcji ryby

Wszystkie te elementy można wypożyczyć na łowisku, w przypadku ich braku nie można korzystać z łowiska.

 • Uwaga! Wędkując na łowisku należy się spodziewać brania dużych ryb. Podczas łowienia ryby wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka.
 • Zabrania się kładzenia ryb bezpośrednio na ziemi, trawie, deskach itp.
 • Patroszenie ryb dozwolone jest w specjalnie wyznaczonym miejscu, dokonywanie tych czynności na stanowisku jest zabronione (kara 100 zł).
 • Wprowadzanie zwierząt na łowisko możliwe tylko za zgodą właściciela.
 • Uwaga! Prosimy o ograniczenie używania zanęt innych niż kukurydza i zanęty naturalne.
 • Ryby których nie chcemy zakupić, a udało nam się je bezproblemowo odhaczyć – bezwzględnie wpuszczamy do wody.
 • Ryby duże powyżej 40 kg tak zwane okazy po odhaczeniu, sfotografowaniu – wkładamy do wanny tlenowej celem odpicia, a następnie wypuszczamy.

Zabrania się wrzucania sztucznych zanęt na koniec wędkowania.

 • Sprzęt znaleziony/wyłowiony z wody nie jest własnością znalazcy. Prosimy o pozostawienie znaleziska u właściciela łowiska.
 • Wszystkie ryby które chcemy zakupić przetrzymujemy w siatce wędkarskiej zanurzonej w wodzie.
 • Ryby, których nie chcemy zakupić a udało nam się je odhaczyć wpuszczamy do wody.
 • Ryb nie wolno wrzucać! Należy je delikatnie wpuścić!
 • W przypadku gdy nie możemy ryby odhaczyć (prosimy nie robić tego na siłę) lub ryba jest okaleczona należy ten fakt zgłosić niezwłocznie właścicielowi (bez obaw o konsekwencje).
 • Po zakończeniu wędkowania należy pozostawić porządek na zajmowanym stanowisku i wokół niego.
 •  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie należy z nim uzgodnić.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do wędkowania jest jednoznaczne z akceptacją cennika i regulaminu łowiska.

Życzymy udanego wędkowania!!