Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH ŁOWISKO 3 STAWY GORYŃ

Zawody odbywają się dnia 18.07.2021 r na terenie łowiska, rozpoczęcie o godz. 8 rano.
Zbiórka o godz. 7 rano, wówczas odbędzie się przeczytanie regulaminu oraz losowanie stanowisk.
Zawody rozgrywane będą metodą feederową i spławikową przy użyciu 1 wędki.
Podczas zawodów będą obowiązywały 4 sygnały:
1 sygnał: można nęcić
2 sygnał: można nęcić
3 sygnał- 5 minut do końca
4 sygnał-koniec zawodów
Siatki do przechowywania ryb:
-wymagana siatka o dł.minimum 3 m
Limit zanęty sypkiej, pelletu, wszelkiego rodzaju ziaren to 5 kg
Limit robaków to 1,5 l
Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów rakiet zanętowych typu spomb, łódek zanętowych itp.
W przypadku klasycznego feedera dopuszcza się nęcenie regulaminowym koszykiem zanętowym 5/7 cm.
Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas
Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się za pomocą procy lub koszyków feederowych nie większych jak 7 cm długości i 5 cm szerokości
Dopuszcza się nęcenie z ręki, jedynie sypką zanętą lub pelletem, wielkość frakcji winna nie przekraczać 20 mm
Zabrania się nęcenia z ręki kulami zanętowymi.
Zawodnik sam podbiera, odhacza wyłowione ryby, jest absolutny zakaz ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku (wyjątek stanowi: złamana sztyca, rozerwana siatka itp. -preferujemy koleżeńskie podejście)
Zakaz używania haków z zadziorami.
Zakaz używania plecionek jako linki głównej, sygnalizatorów dźwiękowych, plecionek jak przyponów.
Zawodnicy rozkładają swoje stanowiska równolegle z linią brzegową, lecz bez styczności stanowiska z wodą (nie dotyczy to siatek do przechowywania ryb)
Organizator lub sędziowie mogą na danej turze zezwolić na ustawienie stanowiska w wodzie, jeżeli warunki ( niski stan wody) nie pozwolą na bezpieczne holowanie i przechowywanie żywych ryb.
Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana, lecz nie dłużej niż 15 min po sygnale kończącym zawody, wtedy zostanie zaliczona do wagi.
Zabrania się spożywania alkoholu podczas zawodów (7.00-13.30)
Każdy z zawodników, którzy staną na starcie zawodów po przeczytaniu regulaminu akceptują powyższy Regulamin oraz automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora jak i również zarządcy/właściciela łowiska.