Regulamin

Właściciel łowiska: Sylwester Jabłoński

Wędkarz: osoba, która wniosła opłatę i uzyskała prawo do wędkowania

Osoba towarzysząca: osoba która towarzyszy wędkarzowi jednak nie bierze czynnego udziału w wędkowaniu

Postanowienia ogólne

 1. Do  korzystania z łowiska konieczne jest uiszczenie opłaty.
 2. Na łowisku obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Wędkowanie dozwolone jest na wyznaczonym stawie.
 4. Łowisko czynne jest w soboty, niedzielę i święta w godzinach od 6-21.
 5. W pozostałe dni tygodnia od 8-16 ( dla grup zorganizowanych )
 6. W celu zapewnienia miejsca do wędkowania zaleca się rezerwacje.
 7. Wszystkie opłaty za wędkowanie i zakup ryb są umieszczone w cenniku.

Sprawy porządkowe

 1. Na łowisku wyznaczono 40 stanowisk normalnych i 6 VIP-owskie (na wyspie)
 • Parkowanie dozwolone jest jedynie na parkingu.
 • Łowiskiem zarządza właściciel łowiska lub osoba odpowiedzialna u którego należy bezwzględnie zgłosić każde wejście i wyjście.
 • Na czas wędkowania zostawiamy dokument.
 • Dzieci mogą przebywać na łowisku tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, rzeczy czy mienie wędkujących i osób towarzyszących.
 • Okazy ryb o wadze powyżej 4 kg nie podlegają sprzedaży i muszą być koniecznie wypuszczone (nie dotyczy tołpygi).

Uprawnienia oraz inne ustalenia

 1. Właściciel łowiska oraz wyznaczony pracownik mają prawo do:

a) żądania okazania dokumentów tożsamości od osob przebywających na terenie łowiska

b) w przypadku podejrzenia kradzieży do kontroli bagażu lub pojazdu

c) wypraszania z łowiska w przypadku dewastacji, śmiecenia, głośnego zachowania, spożywania alkoholu w nadmiernej ilości

d) utrudnienia innym wędkowania

 • Wszystkie kradzieże i próby kradzieży zostaną zgłoszone na policję. Wyznaczono też karę dyscyplinarną w kwocie sumy opłat do 700%. Osoby dokonujące kradzieży zostaną wpisane do tzw. czarnej księgi.
 • Osoby naruszające regulamin będą wypraszane z łowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 • Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku.

Przybycie i opuszczenie łowiska

 1. Po przybyciu na łowisko należy dokonać rejestracji i pozostawić dokument tożsamości.
 2. Opłata za wędkowanie jest uiszczona po wejściu na łowisko.
 3. Po zakończeniu wędkowania wszystkie ryby które chcemy zabrać należy zgłosić.
 4. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia, np. martwe ryby, oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie do właściciela.
 5. Zabrania się zaśmiecania linii brzegowej, zbiornika, wody, głośnego zachowania, kąpieli, picia alkoholu w dużych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta ( kara 50 zł), utrudnienia łowienia innych wędkarzy, wrzucanie niedopałków papierosów do wody i na groblę, niszczenia otaczającej przyrody.

Wędkowanie

 1. Dozwolone jest wędkowanie na 2 wędki jednocześnie. 3 wędka wymaga dopłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Wszyscy wędkarze zobowiązani są do posiadania:
 • dużego podbieraka min. 90×90
 • siatki wędkarskiej nie krótszej niż 1,10 m
 • maty karpiowej
 • płyn do dezynfekcji ryby

Wszystkie te elementy można wypożyczyć na łowisku, w przypadku ich braku nie można korzystać z łowiska.

 • Uwaga! Wędkując na łowisku należy się spodziewać brania dużych ryb. Podczas łowienia ryby wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka.
 • Zabrania się kładzenia ryb bezpośrednio na ziemi, trawie, deskach itp.
 • Patroszenie ryb dozwolone jest w specjalnie wyznaczonym miejscu, dokonywanie tych czynności na stanowisku jest zabronione (kara 100 zł).
 • Wprowadzanie zwierząt na łowisko możliwe tylko za zgodą właściciela.
 • Uwaga! Prosimy o ograniczenie używania zanęt innych niż kukurydza i zanęty naturalne.
 • Ryby których nie chcemy zakupić, a udało nam się je bezproblemowo odhaczyć – bezwzględnie wpuszczamy do wody.
 • Ryby duże powyżej 40 kg tak zwane okazy po odhaczeniu, sfotografowaniu – wkładamy do wanny tlenowej celem odpicia, a następnie wypuszczamy.

Zabrania się wrzucania sztucznych zanęt na koniec wędkowania.

 • Sprzęt znaleziony/wyłowiony z wody nie jest własnością znalazcy. Prosimy o pozostawienie znaleziska u właściciela łowiska.
 • Wszystkie ryby które chcemy zakupić przetrzymujemy w siatce wędkarskiej zanurzonej w wodzie.
 • Ryby, których nie chcemy zakupić a udało nam się je odhaczyć wpuszczamy do wody.
 • Ryb nie wolno wrzucać! Należy je delikatnie wpuścić!
 • W przypadku gdy nie możemy ryby odhaczyć (prosimy nie robić tego na siłę) lub ryba jest okaleczona należy ten fakt zgłosić niezwłocznie właścicielowi (bez obaw o konsekwencje).
 • Po zakończeniu wędkowania należy pozostawić porządek na zajmowanym stanowisku i wokół niego.
 •  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie należy z nim uzgodnić.

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do wędkowania jest jednoznaczne z akceptacją cennika i regulaminu łowiska.

Życzymy udanego wędkowania!! 🙂